ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-5569 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2556
 • หมดเขต    09/12/2556
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294