ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว สำนักสรรพสามิตภาคที่5 จำนวน 1 ชุด
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 0-5324-0486 โทรสาร 0-5324-0486 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
 • วันที่ประกาศ   13/05/2551
 • หมดเขต    30/05/2551
 • อ่าน   746
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294