ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคา คณะแพทยศาสตร์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคา ของคณะแพทยศาสตร์ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-9456712 โทรสาร 053-946572 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2551
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2551
 • หมดเขต    27/05/2551
 • อ่าน   702
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294