ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-4018
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/12/2556
 • หมดเขต    20/12/2556
 • อ่าน   297
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294