ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
 •      เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/12/2556
 • หมดเขต    25/12/2556
 • อ่าน   297
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294