ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง)
 •     เืทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เืทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-0779 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    เืทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/12/2556
 • หมดเขต    23/12/2556
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294