ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อสื่อเสริม หลักสูตรการศุกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •     กศน.แม่ริม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อสื่อเสริม หลักสูตรการศุกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 ภาคเรียนที่ 2/2556 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กศน.แม่ริม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0438
 • หน่วยงาน    กศน.แม่ริม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2556
 • หมดเขต    20/12/2556
 • อ่าน   282
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294