ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างจำนวน 1 รายการ ได้แก่ ห้องออกกำลังกาย คลินิกส่งเสริมโภชนาการและการออกกำลังกาย (DPAC) 1 หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/05/2551
 • หมดเขต    05/05/2551
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294