ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านสันป่าข่า
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ ประมูลจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านสันป่าข่า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5305-4100
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2556
 • หมดเขต    26/12/2556
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294