ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ ตู้ปลอดเชื้อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4349
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2556
 • หมดเขต    19/12/2556
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294