ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 •     ศูนย์บ้านพักข้าราชการจ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
 • หน่วยงาน    ศูนย์บ้านพักข้าราชการจ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2556
 • หมดเขต    20/12/2556
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294