ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลแม่ข่า ถนนโชตนา อ.ฝาง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ข่า ถนนโชตนา อ.ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่19 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-4917 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ข่า ถนนโชตนา อ.ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2556
 • หมดเขต    19/12/2556
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294