ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5,200 กล่อง
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5,200 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซ์้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226 ต่อ 260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2556
 • หมดเขต    19/12/2556
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294