ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบโอเวอร์เลย์
 •     เทศบาลตำบลบ้านปง อ.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบโอเวอร์เลย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปง อ.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-5200
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านปง อ.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2556
 • หมดเขต    06/01/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294