ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา้จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคา้จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 สาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-2995 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2556
 • หมดเขต    27/12/2556
 • อ่าน   291
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294