ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5296
 • หน่วยงาน    คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2556
 • หมดเขต    23/12/2556
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294