ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้างเชีัยงใหม่ ต.หนอควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้างเชีัยงใหม่ ต.หนอควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้างเชีัยงใหม่ ต.หนอควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2556
 • หมดเขต    02/01/2557
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294