ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
 •     เืทศบาลตำบลหนองควาย ถนนสันป่าสัก-ต้นเกว๋น เชียงใหม่ สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) ผู้สนใจติดตอขอซือ้เอกสารได้ที่ กองคลัง เืทศบาลตำบลหนองควาย ถนนสันป่าสัก-ต้นเกว๋น เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    เืทศบาลตำบลหนองควาย ถนนสันป่าสัก-ต้นเกว๋น เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2556
 • หมดเขต    02/01/2557
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294