ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-85324-0486 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2556
 • หมดเขต    02/01/2557
 • อ่าน   433
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294