ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-0486
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2556
 • หมดเขต    03/01/2557
 • อ่าน   363
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294