ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงรั้วและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ก่อสร้างลานกีฬา คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/12/2556
 • หมดเขต    07/01/2557
 • อ่าน   263
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294