ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคราเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาบริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
 •     เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคราเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาบริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-1350
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2556
 • หมดเขต    12/01/2557
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294