ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
 •     คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ เครืร่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วงหายใจ 3 ชุด, เครืร่องเฝ้าระวังและติตามสัญญาชีพ 1 ชุด ผู้สนใจติตต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8007
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2556
 • หมดเขต    07/01/2557
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294