ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ซอยมิตรเกษตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2551
 • หมดเขต    10/06/2551
 • อ่าน   646
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294