ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศูนย์ต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาศูนย์ต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1179ต่อ 136
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/01/2557
 • หมดเขต    06/01/2557
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294