ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องจี้-ตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องจี้-ตัดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลำพูน ผู้สนใจติดต่ีอขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/01/2557
 • หมดเขต    14/01/2557
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294