ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ
 •      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/01/2557
 • หมดเขต    16/01/2557
 • อ่าน   371
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294