ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป
 •     ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ อาคารศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2228 ต่อ 1018
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 ถ.โชตนา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/01/2557
 • หมดเขต    09/01/2557
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294