ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างวางท่อประปา
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ภานน จำกัด (โครงการปมู่บ้านนนนิภา) ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2551
 • หมดเขต    09/06/2551
 • อ่าน   566
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294