ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (เสื้อบ้าน)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (เสื้อบ้าน) บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2551
 • หมดเขต    13/06/2551
 • อ่าน   570
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294