ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายในตำบลป่าป้อง จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลป่า้ป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายในตำบลป่าป้อง จำนวน 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลป่า้ป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-5438 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่า้ป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/01/2557
 • หมดเขต    29/01/2557
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294