ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายบ้านพักพนักงาน
 •     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด จ.เชียงใหม่ ประมูลขายบ้านพักพนักงาน ระดับ1-2 จำนวน 1 หลัง และ 7-8 จำนวน 2 หลัง รวม 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-2215
 • หน่วยงาน    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2557
 • หมดเขต    04/02/2557
 • อ่าน   328
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294