ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
 •     องค์การบริหารส่วนนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-9786 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2557
 • หมดเขต    31/01/2557
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294