ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
 •     เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ภายในบ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2551
 • หมดเขต    09/06/2551
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294