ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อประตู - หน้าต่าง
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อประตู - หน้าต่าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ชัน 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2551
 • หมดเขต    09/06/2551
 • อ่าน   568
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294