ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง และรางระบายน้ำ
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง และรางระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัีดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421 ต่อ 114
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2557
 • หมดเขต    10/02/2557
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294