ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ประกวดราคาดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2316 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2557
 • หมดเขต    10/02/2557
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294