ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายละครจำนวน 2 รายการ
 •     วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายละครจำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2557
 • หมดเขต    04/02/2557
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294