ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมารักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมารักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที กองพัสดและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333 ต่อ 413
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2557
 • หมดเขต    10/02/2557
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294