ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดทำศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 •     เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดทำศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-361 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2557
 • หมดเขต    12/02/2557
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294