ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดน้ำยา PCR ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์วัณโรคเขต 10 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
 • วันที่ประกาศ   04/06/2551
 • หมดเขต    11/06/2551
 • อ่าน   655
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294