ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของศูนย์ฯ จำนวน 115 รายการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. ผู้สนใจขอรับรายละเอียด และดูสภาพของพัสดุชำรุดได้ที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันทำการขายทอดตลาด
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2551
 • หมดเขต    27/06/2551
 • อ่าน   707
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294