ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนงวดที่ 1
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนงวดที่ 1 นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดจือด จำนวนไม่น้อยกว่า 28,566 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/06/2551
 • หมดเขต    24/06/2551
 • อ่าน   609
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294