ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดหาผู้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการน้ำดื่ม
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดหาผู้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการน้ำดื่ม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารเสนอผลตอบแทน และรูปแบบรายการได้ที่ านการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    03/03/2557
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294