ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    04/03/2557
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294