ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศใ
 •     สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ ในสังกัด สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ดังนี้ น้ำปาด อุตรดิต์ , ป่าซาง ลำพูน , ลับแล อุตรดิตถ์ , ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารได้ที่ ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    28/02/2557
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294