ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    24/02/2557
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294