ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ Corporate Router รองรับ BW 10 Mbps.จำนวน 150 เครื่อง
 •     สำนักบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT สอบราคาซื้อ Corporate Router รองรับ BW 10 Mbps.จำนวน 150 เครื่อง สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่ , ลำปาง , ฝ่ายพัสดุ ส่วนวางแผน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    สำนักบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    25/02/2557
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294