ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา จำนวน 59 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    21/02/2557
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294