ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
 •     เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อาคารสำนักงานหลังใหม่ กว้าง 6.00 x 48.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านพันหลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    05/03/2557
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294